• zaterdag 29 september, 08:30 uur
  Hillegersberg JO13-5 - Hermes DVS JO13-2
 • zondag 23 september, 10:30 uur
  BZC/Zuiderpark 3 - Hermes DVS 1
 • zaterdag 29 september, 10:30 uur
  Maense JO9-3 - Hermes DVS JO9-1
 • zaterdag 29 september, 08:30 uur
  Hermes DVS JO11-2 - Zestienhoven JO11-4
 • zondag 30 september, 10:30 uur
  Hermes DVS 1 - SCO '63 3
 • zaterdag 29 september, 15:00 uur
  Zwaluwen JO15-2 - Hermes DVS JO15-1
 • zaterdag 29 september, 10:45 uur
  Zestienhoven JO9-4 - Hermes DVS JO9-2
 • zaterdag 29 september, 09:30 uur
  St.Hooger JO10-1 - Hermes DVS JO10-1
 • zaterdag 29 september, 14:30 uur
  Hermes DVS 4 - Victoria'04 6
 • zaterdag 29 september, 12:45 uur
  Hermes DVS 5 - Victoria'04 7
 • zaterdag 29 september, 14:45 uur
  Hermes DVS JO17-2 - Meeuwenplaat JO17-1
 • zaterdag 29 september, 10:15 uur
  Barendrecht MO17-2 - Hermes DVS MO17-1
 • zaterdag 29 september, 12:00 uur
  Excelsior'20 JO17-4 - Hermes DVS JO17-3
 • zaterdag 29 september, 08:30 uur
  Kethel Spaland JO13-2 - Hermes DVS JO13-1
 • zaterdag 29 september, 14:30 uur
  SVV 1 (zat) - Hermes DVS 1
 • zaterdag 29 september, 08:30 uur
  Maense JO11-2 - Hermes DVS JO11-1
 • zaterdag 29 september, 15:00 uur
  Maense 3 - Hermes DVS 3
 • zaterdag 29 september, 12:30 uur
  Maense 2 - Hermes DVS 2
 • zaterdag 29 september, 12:30 uur
  Hermes DVS JO17-1 - Kethel Spaland JO17-1

Ontwikkelingen Hargapark

Aanleiding
Het project “Schiedam in Beweging” is ontstaan nadat het besluit was genomen om de A4 naar Delft te realiseren. De Gemeente zag mogelijkheden om op het tunnelcomplex sport en recreatie te gaan ontwikkelen. De ontstane ruimte van de sportverenigingen wil men gaan benutten voor woningbouw. In Schiedam was en is een gebrek aan grondgebonden eengezinswoningen, hierdoor verlaten vele gezinnen Schiedam. Uitganspunt van de Gemeente is dat alle grondopbrengsten benut kunnen worden voor de realisatie van de nieuwe sportcomplexen.

In de 1-ste fase worden het Sportpark A4, Hockeyclub Schiedam gerealiseerd. De huidige locatie van Kethel-Spaland is verkocht aan een projectontwikkelaar. Zo ook de grond van SVDPW en Ventura. Hier komen duurzame woningen. Op onze locatie is ook woningbouw voorzien in fase 2. 

 

Stand van zaken november 2016

De afgelopen periode is er eerst gezamenlijk en daarna afzonderlijk gewerkt aan de indeling van het nieuwe sportpark. Variant 4 heeft, met nog een paar kleine aanpassingen, de voorkeur van de vereniging. We hebben vanaf het begin ernaar gestreefd dat er een parkachtige omgeving komt waarin men sporten en recreëren. Met name om zoveel mogelijk met de nieuwe woonwijken verbinding te krijgen.

Op de plattegrond zie je dat de (kunstgras) voetbalvelden geclusterd liggen en er dus makkelijk door elke vereniging gebruik van gemaakt kan worden. We hebben allemaal ons hoofdveld waarbij men de twee gebouwen zo plaatst dat men goed zicht heeft op het eigen voetbalveld.
Wij hebben de wens neergelegd om vanuit het gebouw al onze sporten te kunnen zien. Dus squash binnen in het gebouw en naar buiten kijkend het voetbal, cricket en rugby.

Bijzondere Algemene Leden Vergadering 26 oktober 2016
Tijdens een informatie avond op het stadskantoor heeft de gemeente in een presentatie de achtergronden geschetst van het project "Schiedam in Beweging". Er is een grote behoefte aan grondgebonden woningen om te voorkomen dat mensen weggaan uit Schiedam wanneer ze naar een grotere woning willen. Daarnaast heeft men weergegeven hoe het proces met de verenigingen en de consultants is vormgegeven en dat de gemeente variant 4 als voorkeurs variant ziet.

Na een korte schorsing zijn we begonnen aan de ALV. Het bestuur laat zicht adviseren door een aantal leden. Nick Statham en Daniel van Noordennen zijn vanuit hun dagelijkse werkzaamheden gewend met deze materie om te gaan en hebben in een presentatie aan de leden aangegeven hoe een aantal zaken tot stand is gekomen en wat nu de vervolgstappen zijn.
De penningmeester is ingegaan op de kosten van het nieuwe complex waar we de hoofdgebruiker zullen gaan worden. Op momenten dat de vereniging geen gebruik maakt van velden en of accommodatie kan de Sportpark manager dit ook anders gaan inzetten.

Ondanks dat dit statutair niet verplicht was is het bestuur van mening dat zo'n ingrijpende zaak wel aan de leden moet worden voorgelegd. We hebben daarom een stemming gehouden met daarin drie randvoorwaarden. Hierop werd door de vele leden unaniem goedkeuring verleend aan het bestuur om verder te onderhandelen met de gemeente.

Vervolg stappen;
Maandag 14 november is er een ledenavond waar we met elkaar gaan praten over het gebouw. Niet zozeer ontwerpen, maar wel veel info ophalen die we uiteindelijk aan diegene die gaat ontwikkelen kunnen meegeven.
Naar verwachting is ons programma van eisen in november klaar en kan de gemeente het gehele park met de aanleg van velden en gebouwen gaan aanbesteden. Het is de bedoeling dat in het voorjaar B&W het plan bespreekt en goedkeurt waarna de Raad in april/mei het plan gaat beoordelen.

Begin 2017 verwachten we dat we een schetsontwerp kunnen laten zien van de ontwikkelaar.

 

Stand van zaken juli 2016. 

Hieronder alleen feitelijkheden. 

Proces Gemeente
De Gemeente heeft een tweetal bureaus ingehuurd om het proces ten aanzien van het ontwikkelen van een nieuw sportpark te begeleiden. Er is met elke club een afzonderlijk gesprek gevoerd om de wensen te inventariseren. Hierna is er twee weken geleden een sessie geweest om te kijken of we een gezamenlijk plan konden krijgen over de ligging van de velden. Hierbij is niet aan de orde geweest hoeveel gebouwen er komen en waar die dan komen. 

Voor HERMES DVS zijn wij uitgegaan van;

 • 2 kunstgras voetbal velden. Hiervan is één veld ons hoofdveld voor voetbal
 • 2 volwaardige voetbal grasvelden met daartussen een cricketpitch
 • 1 volwaardig Rugby (kunst) grasveld met een minimale lengte van 130 meter. Op dit veld kunnen overdwars de 7 tallen voetballen en in de zomer is dit ons 2-de cricketveld.
 • 5 squashbanen
 • Oefenkooi met 3 slagkooien.

Binnenkort is er weer een avond waarin er varianten worden besproken die de bureaus hebben gemaakt naar aanleiding van de eerste sessie. Hieruit worden twee varianten gekozen die men verder zal gaan uitwerken. Het is de bedoeling dat we eind augustus dan instemmen met een veldindeling zodat men aan de slag kan met het programma van eisen voor de accommodaties. Men wil dit in oktober klaar hebben om vervolgens in het voorjaar van 2017 een plan aan de raad te kunnen presenteren. Indien de raad akkoord gaat wil men starten met de herinrichting en heeft men in de planning staan dat we in de zomer van 2018 gaan verhuizen.

Proces met Leden
Ter ondersteuning van het Bestuur zijn er een aantal mensen gevraagd om het bestuur te helpen bij de diverse fases van het proces met de Gemeente. Dit zijn allemaal mensen die vanuit hun werk expertise in staat zijn om het bestuur goed te adviseren over de diverse onderwerpen.  

We hebben zelf de leden eind juni de mogelijkheid gegeven om input te leveren op met name de sfeer en het gevoel van de buitenruimte en het gebouw. Dit waren geen ontwerpsessies maar echt gericht op wat we met elkaar willen ervaren wanneer je het park opkomt en naar het clubgebouw loopt.

Naar verwachting willen we begin september weer met de leden in gesprek om te inventariseren wat zij verwachten in het clubgebouw.
Wil je nu al input geven mail dit dan aan me.elenbaas@gmail.com

 

Stand van zaken voor HERMES-DVS (september 2015)

In de afgelopen jaren is het bestuur van de vereniging constructief in gesprek geweest met de Gemeente. Uitgangspunt hierbij was dat we een vergelijkbaar complex terug zouden krijgen wanneer we van onze huidige locatie moesten vertrekken. We noemden dit “ÉÉN op ÉÉN OVERGAAN” waarbij er ruimte was om met onze sporten verder te kunnen groeien.

Afgelopen voorjaar heeft Marinus Elenbaas, namens het Algemeen Bestuur, bij de Raad en het College erop aangedrongen om nu al te onderzoeken of er een sluitende business case gemaakt kon worden. Niet alleen in financieel opzicht maar vooral of de gebruikers van het nieuwe Sportpark Harga wel voldoende ruimte hadden voor hun wensen. De raad heeft hiermee ingestemd en het is de bedoeling dat in december 2015 er een businesscase naar de raad kan waarin op hoofdlijnen inzicht wordt gegeven of de aanleg van een nieuw sportpark Harga haalbaar is. 

Begin september 2015 is er een gesprek geweest met de 4 verenigingen en de wethouders Gouweleeuw en Houtkamp. In dit gesprek is er nogmaals vanuit de vereniging aangegeven dat wij een vergelijkbaar complex wensen en dat wij geen behoefte hebben om het clubgebouw samen met de andere voetbalverenigingen te delen.

Eind september heeft er nog een gesprek plaatsgevonden met de Gemeente. In dit gesprek hebben we onze eigen plan gepresenteerd. Dit plan komt er in het kort op neer dat wij verhuizen naar het gedeelte waar nu de hondenverenigingen zitten en een gedeelte van de ruimte die vroeger door SVV werd gebruikt. Hier is voldoende ruimte voor een clubgebouw met squashbanen, cricket – en voetbalvelden. Wij menen dat de vrijgekomen gelden uit de verkoop van de grond van onze huidige locatie gebruikt moet worden om onze vereniging op een andere plek te huisvesten. 

Nar verwachting is er eind oktober weer een overleg met alle verenigingen om naar de uitkomst van de inventarisatie te kijken.


Agenda
Geen evenementen gepland
Bekijk de hele agenda

Voetbal nieuws

14-09-18 » Voetbalsenioren
10-09-18 » Voetbalsenioren
24-08-18 » Voetbalsenioren
13-08-18 » Voetbalsenioren
04-08-18 » Voetbalsenioren
11-05-18 » Voetbaljeugd
Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.