• vrijdag 21 september
    14e Hermes Open Golf Toernooi

Nieuw sportpark, aanbesteding voorlopig gegund.

Het is even stil geweest rondom de ontwikkelingen, maar dat had alles te maken met het feit dat de aanbestedende partijen bezig waren met het uit werken van het Programma van Eisen (PvE) voor het park, de velden en de twee gebouwen.

Uiteindelijk hebben er, van de 5 geselecteerden, twee een plan neergelegd. Op maandag 29 mei waren de presentaties van de partijen aan de gunningscommissie. Hierbij mochten de hoofdgebruikers, HBSS, SVV en Hermes-DVS als toehoorder aanwezig zijn.

 

Gunningsprocedure.

Gezien de financiële omvang van het project moest men Europees aanbesteden. Hiervoor zijn regels en richtlijnen opgesteld. De gunningscriteria zijn dan ook kwantificeerbaar, oftewel je krijgt punten indien je voldoet aan de vooraf gestelde criteria.

Helaas valt “smaak” hier niet onder, dus je kunt een ontwerp niet afwijzen omdat je het niet mooi vindt. Wel weegt het PvE van de Gemeente en gebruikers mee.

De gunningscommissie bepaalt vervolgens hoeveel punten de inschrijver krijgt. Degene met de meeste punten krijgt de aanbesteding gegund. Overigens is er sprake van een voorlopige gunning omdat de Gemeenteraad op 4 juli nog akkoord moet gaan.

 

Wat is het geworden?

De architect van het gebouw van Hockey Combinatie Schiedam had een mooi ontwerp, in de dezelfde trend als het gebouw van het hockey complex. Nadeel bij dit ontwerp was de interne inrichting. Dit voldeed op geen enkele wijze aan ons eigen PvE. 

De architect van het sportpark Willem-Alexander met als hoofdaannemer van Kessel heeft de aanbesteding gewonnen aangezien deze de meeste punten in de criteria had gescoord. Overigens was de interne inrichting redelijk conform ons PvE. Het voorlopige ontwerp van de buitenzijde kan ons veel minder bekoren. Het is uiteraard een kwestie van smaak maar mijn eerste reactie is dat het een industriële schoenendoos is, en dan niet eens een schoenendoos van Hérmes. 

Voor alle partijen gold dat zij een voorlopig ontwerp hebben gemaakt op basis van de informatie die zij van de Gemeente hadden gekregen. Na definitieve gunning kunnen/gaan de gebruikers met de aannemer en architect aan tafel zitten om het ontwerp naar een definitief ontwerp aan te passen. 

Gezien de Europese aanbestedingsregels is de informatie rondom het project nog onder embargo. Pas na 20 dagen weet de Gemeente of de andere partij bezwaar gaat aantekenen.  Daarna kan alles in de publiciteit. Er is echter in de Schiedamse social media al een en ander bekend geworden. Wanneer je dus even je best doet kun je al informatie vinden.

Let wel, voor de gebouwen geldt dat het voorlopige ontwerpen zijn en dat wij, zeker aan de buitenzijde, nog aanpassingen willen. Daarover gaan we met de aannemer in gesprek zodra er een officieel akkoord van de gemeente is.

Met vriendelijke groet,

Marinus


Agenda
Bekijk de hele agenda

Voetbal nieuws

04-06-18 » Voetbalsenioren
11-05-18 » Voetbaljeugd
29-04-18 » Voetbalsenioren
21-04-18 » Voetbalsenioren
Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing