• vrijdag 22 september
    Hermes Open Golftoernooi
  • donderdag 24 augustus, 20:00 uur
    Hermes-D.V.S. 1 - Kwekkercup (terrein VFC)
  • zondag 27 augustus, 14:00 uur
    Hermes-D.V.S. 1 - Kwekkercup (terrein VFC)

Eindrangschikking T/H/E-klasses incl. promotie/degradatieregeling...

Nog even duidelijk hoe het straks verder gaat na fase 1 in de Top/Hoofd/Eerste Klasses met op dit moment nog 2 wedstrijden voor Heren 1 (Topklasse) en drie wedstrijden voor Heren 2 (Eerste Klasse).

1. a. Aan het eind van de 1e fase van de competitie worden de elftallen overeenkomstig het door hen behaalde puntengemiddelde geplaatst op een ranglijst van afdalende puntengemiddelden. 

1. b. Indien in  de competitie 2 of meer elftallen met een gelijk puntengemiddelde zijn geëindigd is, voor de plaatsing van de ranglijst bepalend:

i.indien tussen deze elftallen een gesloten competitie is gespeeld:het aantal wedstrijdpunten, in die zin, dat een elftal met meer wedstrijdpunten voorgaat t.o.v. een elftal met minder wedstrijdpunten;

ii.de netto run rate, in die zin , dat een elftal met een hogere netto run rate voorgaat t.o.v. een elftal met een lagere netto run rate.

Een en ander met dien verstande dat indien deze criteria toegepast dienen te worden op meer dan twee elftallen, voor de toepassing van een volgend criterium slechts in aanmerking komen die elftallen die na toepassing van een eerder criterium nog als gelijk geëindigd beschouwd worden.

Indien vorenstaande criterium geen uitkomst bieden, beslist het KNCB-Bestuur.

2. a. Vervolgens spelen in de 2e fase van de competitie tegen elkaar in een halve competitie

i. de als 1e tot en met 4e geëindigde elftallen, en ii de als 5e tot en met 8e geëindigde elftallen,

waarbij ieder elftal de in de 1e fase van de competitie behaalde wedstrijdresultaten naar de 2e fase meeneemt.

2. b. De wedstrijden in de 2e fase worden gespeeld conform het volgende schema:

speeldag 1: 1-3, 2-4, 5-7,6-8

speeldag 2: 4-1, 2-3, 8-5, 6-7

speeldag 3: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Wanneer dit schema ivm de beschikbaarheid van velden niet aangehouden kan worden, kan de competitieleider het aanpassen zoals hem goeddunkt.

2.c. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing , met dien verstande dat de hierboven onder 2.a. (i) bedoelde elftallen de eerste vier plaatsen en de hierboven onder 2 a(ii) bedoelde elftallen de laatste vier plaatsen bezetten en de netto run rate bepaald wordt aan de hand de wedstrijdpunten behaald in beide fase van de competities tezamen.

3. a In de Topklasse spelen vervolgens de in de 2e fase van de competitie als 1e en 2e geëindigde elftallen een "best of three" om het kampioenschap van Nederland.

3.b. De eerste wedstrijd van deze "best of three" wordt gespeeld op een door het in de 2e fase van de competitie als 2e geëindigde elftal aan te wijzen veld. De overige wedstrijden worden gespeeld op een door het in de 2e fase van de competitie als 1e geëndigde elftal aan te wijzen veld. Wanneer een elftal geen veld aanwijst , bepaalt de competitieleider waar de betreffende wedstijd gespeeld wordt.

3.c Indien enige van deze wedstrijden verregent of om enige reglementaire reden niet gespeeld kan worden of niet tot een resultaat leidt, zal die wedstrijd opnieuw worden vastgesteld.

3.d De winnaar van de "best of three" is het elftal

i.dat na drie wedstrijden de meeste wedstrijdpunten heeft behaald, dan wel ii. dat na de eerste twee wedstrijden vier wedstrijdpunten heeft behaald, dan wel iii. dat, indien er slechts één of twee wedstrijden tot een geldig resultaat hebben geleid, er verder geen wedstrijden gespeeld kunnen worden en geen elftal vier wedstrijdpunten heeft behaald, de meeste wedstrijdpunten heeft behaald.

E. Indien de criteria genoemd onder D geen uitsluitsel geven, is kampioen van Nederland i. het elftal dat in de "best of three" wedstrijden de hoogste netto run rate heeft;  ii.het in 1e fase van de competitie als 1e geíndigde elftal.

4.Voor zover zulks in verband met promotie , degradatie of herindeling noodzakelijk is, worden de criteria als genoemd in Lid 1 sub b analoog toegepast om andere plaatsen in de eindrangschikking te bepalen. 

Promotie en Degradatie

De promotieregeling mbt de THE-competities luidt als volgt:

a.Hoofdklasse: de Kampioen van de Hoofdklasse promoveert naar de Topklasse

b.Eerste Klasse: de Kampioen van de Eerste Klasse promoveert naar de Hoofdklasse

De degradatieregeling mbt tot de THE-Competities luidt als volgt:

a. Topklasse: het laagst geëindigde elftal degradeert naar de Hoofdklasse

b.Hoofdklasse: het laagst geëindigde elftal degradeert naar de Eerste Klasse

c.Eerste Klasse: het laagst en één na laagst geëndigde elftal degradeert naar de overgangsklasse

 


Agenda
Bekijk de hele agenda

Voetbal nieuws

18-08-17 » Voetbaljeugd
15-08-17 » Voetbalnieuws
15-08-17 » Voetbaljeugd
13-08-17 » Voetbalsenioren
Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing