• vrijdag 22 september
    Hermes Open Golftoernooi
  • zondag 27 augustus, 14:00 uur
    Hermes-D.V.S. 1 - Kwekkercup (terrein VFC)
  • donderdag 24 augustus, 20:00 uur
    Hermes-D.V.S. 1 - Kwekkercup (terrein VFC)

"Spirit of Cricket"

Beste bestuursleden van Nederlandse Cricketverenigingen, cricketspelers- en speelsters

In de Nederlandse sport is net als in de samenleving sprake van een verandering van gedrag van mensen. Dat gedrag manifesteert zich ook op de sportvelden. Vele sportbonden naast de KNCB kennen Sport & Respect campagnes omdat zij een toename zien in excessen op de sportvelden met daaraan gekoppeld een toename van het aantal strafzaken.

Cricket staat, zowel nationaal als internationaal, bekend als een Gentlemen"s Game. Hoewel de betekenisgeving van dit begrip voor iedereen andres is, en daardoor multi-interpretabel, mag het voor iedereen duidelijk zijn dat het hier gaat om op een beschaafde en respectvolle manier met elkaar om te gaan. De uitwerking van dit begrip staat beschreven in de Preamble van de Laws of Cricket "Spirit of Cricket":

"Cricket is a game that owes much of its unique appeal to tht fact that it should be played not only within the Laws but als within the Spirit of the Game. Any action which is seen abuse this Spirit causes injury to the game itself. The major responsibility for ensuring the spirit of fair play rests with the captains"

Ook binnen de cricketsport wordt, ondanks bovengenoemd preambule van de Laws, in toenemende mate geconstateerd dat wedstrijden niet altijd een plezierig verloop hebben, waardoor heftige discussies op de cricketvelden kunnen ontstaan die soms het tolaatbare overschrijden. Binnen het KNCB-bestuur en het Bondsbureau vormt dit een gegeven van voortdurende zorg. Ondanks verschillende initiatieven in het verleden is er geen verbetering te zien, zeker in de klassen waar geen bondsumpires actief zijn. Maatregelen zijn daardoor onvermijdelijk. Maatregelen die meteen kunnen worden ingevoerd en maatregelen die de instemming van de Algemene Ledenvergadering behoeven en daardoor pas in 2015 kunnen worden geëffectueerd.

Om de "Sprit of Cricket" te waarborgen en cricketwedstrijden binnen deze spirit te laten verlopen worden door het Bestuur en Bondsbureau nu reeds de volgende maatregelen met onmiddelijke ingang in werking gezet.

KNCB bondsumpires kunnen vanaf heden worden ingezet in alle klassen. De competitieleider zal in samenspraak met de SRC (Scheidsrechterscommissie) risicowedstrijden aanwijzen voor de lagere klassen waar een umpire aan het levende wicket de wedstrijd leidt ( tenzij twee bondsumpires zijn aangewezen)

Ook kunnen bij specifieke wedstrijden waarnemers worden ingezet, die rechtstreeks rapporteren over hun bevindingen. Zijn deze bevindingen negatief dan deelt het bestuur "" firtst en final" waarschuwing uit. Bij herhaling volgt een bestuurlijke sanctie middels het in mindering brengen van wedstrijdpunten.

Wij hopen dat deze maatregelen ertoe bijdragen dat wedstrijden een beter verloop krijgen.

Desalniettemin doen wij

*een beroep op alle cricketers, bestuursleden en toeschouwers om binnen de Spirit of Cricket te spelen

*een beroep op alle spelers en bestuursleden om de Spelrelementen en Laws goed te kennen. Ervaring leert dat gebrek aan of onjuiste kennis van de Laws een veel voorkomende katalysator is voor discussie

*een extra beroep op de captain. Hij is namelijk verantwoordelijk voor het gedrag van zijn elftal. The major responsibility for ensuring the Spirit of fair play rests with the captains.

Er wordt langs diverse kanalen overlegd over verdere stappen om de Spirit of Cricket te bewerkstelligen. Zodra meer bekend is , stellen we een ieder op de hoogte.

Mochten er aan de hand van bovenstaande vragen of opmerkingen zijn , kunt u contactmet mij opnemen

met vriendelijke groet,

David Woutersen

Cricket Projects Officer KNCB

david.woutersen@kncb.nl

tel. 030-7513789


Agenda
Bekijk de hele agenda

Voetbal nieuws

18-08-17 » Voetbaljeugd
15-08-17 » Voetbalnieuws
15-08-17 » Voetbaljeugd
13-08-17 » Voetbalsenioren
Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing