Automatische incasso

Wat houdt automatische incasso in?
Hermes-D.V.S. gebruikt de automatische incasso voor de contributies. Het doel van deze automatische incasso is om de administratieve last bij de vele vrijwilligers binnen onze vereniging te verminderen. Voor het gebruik van de automatische incasso dient ieder lid de vereniging te machtigen. Deze machtiging geldt ook voor alle volgende jaren voor het innen van de contributies. Wij verzoeken elk lid de automatische incasso af te geven.

Wanneer wordt de contributie via automatische incasso geïnd?
De contributie voor de cricketleden en tennisleden wordt afgeschreven half april; de contributie van de overige leden (voetbal, squash, etc.) wordt afgeschreven begin augustus.

Hoe kan ik de opdracht voor automatische incasso afgeven?
De automatische incasso kan worden afgegeven door het machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Het machtigingsformulier zal worden meegezonden bij de eerstkomende contributienota en is tevens te downloaden van onze internetsite. Het ingevulde machtingsformulier kan vervolgens worden ingeleverd bij de contactpersoon van de commissie of de ledenadministratie (Postbus 48 3100AA te Schiedam).

Wij rekenen op uw medewerking.

Link: Machtigingsformulier
Link: Intrekkingsformulier


Agenda
Geen evenementen gepland
Bekijk de hele agenda

Voetbal nieuws

16-06-17 » Voetbalsenioren
14-06-17 » Voetbaljeugd
12-06-17 » Voetbalsenioren
Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing